Piaski i żwiry

Piasek to potomek skały osadowej, która z biegiem czasu pękała, a jej części były rozbijane przez czynniki atmosferyczne na mniejsze elementy. Większe elementy powstałe w skutek tego procesu nazywamy żwirem, zaś takie osiągające maksymalnie 2 mm nazywamy piaskiem.

Piaski:

  • podsypkowe;
  • przesiewane;
  • płukane;

Zastosowanie: tynki, wylewki, place zabaw.

Żwiry:

  • miodowy 8/16 i 16/32
  • kolorowy 20/40

 

Piaski

piasek 1
piasek 3
piasek 2
piasek 10
piasek 09
piasek 11