Utwardzenia terenu – Częstochowa

Utwardzenia terenu wykonywane przez naszą firmę na terenie Częstochowy oraz miejscowości ościennych stanowią ważny element prac budowlanych. Ich zadaniem jest zarówno wzmocnienie terenu, jak i również utwardzenie go w konkretnym celu np. wykonania drogi dojazdowej do nieruchomości lub podjazdu do domu. Do utwardzenia gruntu wokół domu najczęściej wykorzystujemy kruszywo dolomitowe. Koszt wykonania takiej usługi zależy bezpośrednio od powierzchni, jaka ma zostać poddana utwardzeniu, warunków panujących w miejscu utwardzania, ilości materiału oraz odległości miejsca prac od składu materiałów. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania wyceny. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania oraz dobierzemy rodzaj utwardzenia do terenu, na którym mamy je wykonać.

Czym jest utwardzenie gruntu?

Definicji utwardzenia gruntu nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym obowiązującym w naszym kraju. Możemy jednak oprzeć się na orzecznictwie w tym zakresie, które stanowi, że są to prace powiązane z utwardzeniem powierzchni gruntowej przy wykorzystaniu wszelkich materiałów budowlanych. Prace takie są robotami budowlanymi, jednakże nie są to klasyczne prace ziemne tj. np. niwelacja terenu. Utwardzenie terenu najrozsądniej jest zlecić profesjonalistom, którzy mają odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju prac oraz odpowiednie zaplecze technologiczne do jego realizacji.

Formalności związane z utwardzeniem terenu

Planując utwardzanie działki, należy bezwzględnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym dla danego terenu. Znajdziemy tam informacje, jaka ma być minimalna powierzchnia czynna na naszej działce. Jest bowiem tak, że nawierzchnia sztucznie utwardzona nie może przekraczać przyjętej wartości. W tej sytuacji może się okazać, że np. utwardzenie podwórka w całości będzie niemożliwe ze względu na jej przekroczenie. Należy również pamiętać, aby odprowadzenie wód z powierzchni utwardzonej nie odbywało się na sąsiednie działki – jest to bezwzględnie zakazane.

Utwardzenie terenu na działce budowlanej lub terenu wokół domu nie wymaga urzędowych formalności, natomiast utwardzenie terenu na działce rolnej wymaga dodatkowej dokumentacji. Formalności nie na się uniknąć również, wtedy, gdy działka jest położona na terenach ochronnych np. Natura 2000 – wtedy konieczne jest pozwolenie na budowę. Uproszczona procedura obowiązuje w przypadku terenów wpisanych do rejestru zabytków – w tej sytuacji wystarczy jedynie zgłoszenie. Jednak w obu wymienionych wyżej przypadkach szczególnych należy się liczyć z czasem oczekiwania czy to na odpowiedź, czy na brak sprzeciwu ze strony właściwego organu rozpatrującego wniosek co może realnie wpłynąć na termin przeprowadzanych prac.

 

Utwardzenia terenu 3
Utwardzenia terenu 1
Utwardzenia terenu 5
Utwardzenia terenu 7
Utwardzenia terenu 6
Utwardzenia terenu 4
Utwardzenia terenu 2